Autunitt, (av byen Autun og -itt), uranglimmer, et gult sekundært uranmineral som krystalliserer i tetragonale tavler, Ca(UO2)2(PO4)2·10–12 H2O. Vanninnholdet kan variere; meta-autunitt har 2–6 H2O. Torbernitt og metatorbernitt er de tilsvarende kobberforbindelser.