Farmakosideritt, et mineral som inneholder jern og arsen, KFe4(AsO4)3(OH)4· 6–7H2O. Dannes ved forvitring av arsenmineraler. Opptrer i Norge bl.a. som belegg på löllingitt fra Drag i Tysfjord.