Hydromagnesitt, hvitt, monoklint mineral som kjemisk er et vannholdig magnesiumkarbonat Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O. I Norge bl.a. kjent fra serpentinforekomster på Modum, Buskerud. Jfr. dypingitt.