Amblygonitt, viktig litiummineral som opptrer i større mengder på enkelte granittpegmatitter, f.eks. i Sverige, Finland, USA. Mineralet er hvitt eller svakt farget og har triklin symmetri. Det er et litium-aluminium-fosfat, (Li,Na)AlPO4(F,OH).