Gagarinitt, et meget sjeldent mineral, først beskrevet 1961 fra Kasakhstan. Senere funnet i små, vakre krystaller av lyserød farge i ekeritt ved Gjerdingselva, Nordmarka ved Oslo. Den kjemiske sammensetning er NaCaYF6.