Lasulitt, et blått mineral som særlig finnes i kvartsitter og andre metamorfe bergarter og på pegmatittganger. Kjent bl.a. fra Horrsjöberg i Sverige og i vakre krystaller fra Georgia, USA og Yukon, Canada. I Norge kjent fra kyanitt-førende bergarter på Saltfjellet og i Elverum. Kjemisk et fosfat av magnesium og aluminium, med formel MgAl2(PO4)2(OH)2.