Hydrocerussitt, mineral med formel Pb3(CO3)2(OH)2, dannes ved forvitring av blyholdige ertsmineraler. Sjeldenhet i nefelinsyenitt-pegmatitt i Tveidalen ved Larvik og fra Konnerudkollen ved Drammen.