Kalkspat, kalsitt, et viktig bergartsdannende mineral, hovedbestanddelen i de fleste kalksteiner og marmorarter. Se også kalsiumkarbonat.