Gasparitt mineral i monazitt-gruppen med formelen CeAsO4 er funnet i amazonittpegmatitten ved Tennvatn, Sørfold, Nordland sammen med en rekke andre As-holdige mineraler. Mineralet forekommer som brune til grønnlige masser eller små krystaller som omvandlingsprodukt etter monazitt-(Ce).