Descloizitt, mineral som forekommer i brunlige rombiske krystaller. Kjemisk er det et hydroksylholdig bly-sink-vanadat, PbZn(VO4)(OH), som opptrer sekundært på sinkforekomster. Det danner en serie med den tilsvarende kobberforbindelse mottramitt, PbCu(VO4)(OH), som har grønnlig farge. Oppkalt etter den franske mineralog A. Des Cloizeaux.