Triplitt, brunt eller rødlig mineral. Et monoklint fluorfosfat av mangan og jern med små mengder av magnesium og kalsium (Mn,Fe,Mg,Ca)2PO4F. Kjennes fra en mengde fosforrike granittpegmatitter, men er i Norge bare funnet i Iveland.