Leadhillitt, et sekundært blymineral med formel Pb4SO4(CO3)2(OH)2. Bare ett funn i Norge, fra en nefelinsyenittpegmatitt i Tveidalen, Larvik.