chernovitt-(Y), et mineral som er påvist i små mengder i enkelte norske granittpegmatitter (Kragerø, Gjerstad, Sørfold). Det er et tetragonalt yttriumarsenat, YAsO4, med samme struktur som xenotim-(Y). Oppkalt etter den russiske geologen A. A. Chernov.