Atacamitt, sekundært kobbermineral, Cu2Cl(OH)3, særlig kjent fra Chile (provinsen Atacama). Danner mørkegrønne rombiske krystaller eller grønne belegg. I Norge funnet ved Lom.