Churchitt, et sekundært fosfatmineral YPO4·2H2O, påvist fra en granittpegmatitt i Iveland. Oppkalt etter den britiske kjemiker A. H. Church (1834–1915).