Mimetitt, mimetesitt (til mime, pga. likheten med pyromorfitt), mineral i apatittgruppen, Pb5(AsO4)3Cl. Vakre, gule krystaller er kjent fra oksidasjonssonen i blyforekomster (Cornwall, Mexico, Namibia). Meget sjeldent i Norge (Dunderlandsdalen, Rælingen).