Bøggilditt, (etter O. B. Bøggild), kjøttrødt mineral som er kjent bare fra kryolittforekomsten ved Ivigtut på Grønland, beskrevet i 1952. Mineralet krystalliserer monoklint og har kjemisk sammensetning Na2Sr2Al2(PO4)F9.