Carnallitt, mineral som opptrer i de øvre deler av saltleier, f.eks. i Tyskland og USA (Texas – New Mexico). Det er et viktig kaliumråstoff. Kjemisk sammensetning: KMgCl3·6H2O. Mineralet er hygroskopisk. Navn etter den prøyssiske gruveingeniør R. von Carnall (1804–74).