Carbonado, mørk grå eller svart, ugjennomsiktig masse av meget små diamantkorn. Benyttes på grunn av sin seighet og hardhet i industrien for saging og sliping. Finnes bl.a. i diamantforekomster i Brasil.