Hydrosinkitt, et nokså uanselig mineral som opptrer som hvite belegg eller masser i forvitringssonen over sinkforekomster. Sammensetningen er Zn5(CO3)2(OH)6. Kjent fra flere norske forekomster, f.eks. Konnerudkollen ved Drammen.