Løllingitt, et kismineral som består av jern og arsen, FeAs2. Det er sølvhvitt med metallisk glans; rombisk symmetri. Finnes ved mange kisforekomster, i Norge kjent fra Sulitjelma. Også fra granittpegmatitt ved Drag i Tysfjord og fra syenittpegmatitter i området Larvik–Langesundsfjorden.