Ankylitt, et karbonatmineral med sammensetning (Sr,Ca)Ce(CO3)2(OH) · H2O; av og til med betydelig La (lantan); ankylitt-(La). Det opptrer i små mengder flere steder i Norge, oftest dannet sekundært etter andre lantanoide-førende mineraler.