Rhodokrositt, manganspat, mineral som vanligvis har en vakker rød farge i forskjellige nyanser. Et mangankarbonat, MnCO3, med vekslende mengder jern og kalsium. Hardheten er ikke særlig stor (4–4½), men mineralet brukes likevel som smykkesten og til prydgjenstander pga. fargen og de forskjellige mønstre som kan opptre i båndet materiale. Det beste råmaterialet for slike formål kommer fra provinsen Catamarca i Argentina. Utsøkte, klare krystallgrupper finnes fra Hotazel nær Kuruman i Sør-Afrika. Dette materialet egner seg også til fasettering. Rhodokrosittkrystaller er ellers særlig kjent fra Colorado (større funn i 1990-årene), Montana, Mexico, Peru, Romania og Tyskland.