Litiofilitt, (av litium, -fil og -itt), mineral, et fosfat av litium og mangan, LiMnPO4. I Norge bare kjent fra en granittpegmatitt ved Ågskardet, Meløy.