Holtedahlitt, mineral fra en magnesitt-serpentinforekomst på Modum, Buskerud, beskrevet 1978. Det forekommer sammen med apatitt og althausitt, og ligner av utseende mye på apatitt. Det er kjemisk et magnesiumfosfat med hydroksyl og noe karbonat og fluor, Mg2(PO4,CO3OH)(OH,F).