Rhabdofan, et hvitt til brunlig mineral, dannes sekundært etter mineraler som inneholder lantanoider. Et vannholdig fosfat, hovedsakelig av cerium-jordarter, med formel (Ce,La)PO4·H2O. I Norge kjent fra granittpegmatitter i Iveland og ved Halden.