Kryolitt, et fargeløst til hvitt mineral med liten hardhet (H = 2½). Krystalliserer monoklint og består av natrium, aluminium og fluor, Na3AlF6. Den eneste større forekomst er ved Ivittuut (Ivigtut), Kitaa, Vest-Grønland, hvor kryolitt, sideritt og flere andre mineraler forekommer i en slags pegmatitt. Driften ved Ivittuut ble innstilt 1962. Mineralets viktigste anvendelse er som flussmiddel for å senke smeltetemperaturen ved aluminiumproduksjonen, men til dette formål anvendes nå kryolitt som er fremstilt kunstig av fluoritt. Mineralet er påvist fra Gjerdingen-ekeritten i Nordmarka ved Oslo.