Oksidmineraler

Oksider er et fellesnavn for uorganiske forbindelser som oksygen danner med andre grunnstoffer. Oksidene kan være faste, flytende eller gassformige ved romtemperatur. I de fleste oksidene har oksygen oksidasjonstallet −2. De fleste metalloksider er basiske, mens mange ikke-metalloksider er sure. Fluor er mer elektronegativt enn oksygen, så oksygenforbindelser med fluor kalles ikke oksider, men fluorider. Hele artikkelen