Asbecasitt, sjeldent mineral, forekommer som gule voksaktige masser i en amazonittpegmatitt i Sørfold, Nordland. Det er et komplisert sammensatt trigonalt mineral med formel Ca3(Ti,Sn)As6Si2Be2O20. Navnet er avledet av sammensetningen: As, Be, Ca, Si.