Bekblende, uranbekerts, et svart og tungt mineral som består av uranoksid. Det korrekte mineralogiske navn er uraninitt.