Tyuyamunitt, et gult sekundært uran-vanadiummineral, Ca(UO2)2V2O8 · 5–8H2 O. Metatyuyamunitt har et lavere vanninnhold, 3H2O. Begge er påvist fra en forekomst av gedigent kobber i kvartsitt i Kviteseid, Telemark. Forekommer gjerne sammen med carnotitt og har betydning som uranmalm i Turkestan.