Brookitt, gulbrunt, rødbrunt til svart mineral som krystalliserer med rombisk symmetri. Det består av titandioksid, TiO2, og er derfor polymorft med rutil og anatas. Brookitt er funnet i små mengder flere steder i Norge. Større krystaller er kjent fra kvartsforekomster på Hardangervidda.