Pyrofanitt, (av pyro-, gr. 'se ut som' og -itt), svart til dyprødt mineral med formel MnTiO3, danner en blandingsserie med ilmenitt, FeTiO3. Relativt utbredt i små mengder, i Norge særlig kjent fra nefelinsyenittpegmatitter i området Langesundsfjorden–Larvik.