Baddeleyitt, (etter J. Baddeley), naturlig forekommende zirkoniumoksid, ZrO2. Mineralet opptrer i små mengder i Oslofeltets larvikitter og i ilmenittmalm i Egersundsfeltet.