Krysoberyll, chrysoberyll, et meget hardt mineral (H = 8½) med grønn eller gulgrønn farge. Edelstensvarianter er alexandritt og kymofan (med kattøye-effekt). Mineralet opptrer i granittpegmatitter (i Norge f.eks. ved Nateland i Iveland) eller alluvialt i grusleier (Brasil, Sri Lanka). Symmetrien er rombisk og den kjemiske sammensetning BeAl2O4, et beryllium-aluminiumoksid.