Ulvöspinell, mineral, en titanholdig spinell, TiFe2O4. Mineralet har vist seg å være meget utbredt som avblandingsprodukt i titanholdige magnetitter.