Behoitt, (etter sammensetningen, Be, OH), mineral, et berylliumhydroksid, Be(OH)2. Kjent fra nefelinsyenittpegmatitt ved Langesundsfjorden.