Betafitt, et brunt, kubisk mineral beslektet med pyroklor. Et titan-niob-tantal-oksid av kalsium, uran m.fl.; ofte i metamikt tilstand. I Norge funnet på granittpegmatitter ved Kragerø, Telemark og i Iveland, Aust-Agder.