Uranglimmer, gruppe mineraler, oftest med sterkt gule eller grønne farger, som dannes sekundært ved oksidasjon av uraninitt. Det alminneligste er autunitt. En kobberholdig uranglimmer er torbernitt.