Awaruitt, en forbindelse av nikkel og jern, Ni2Fe til Ni3Fe, et mineral med kubisk symmetri. Dannes ved serpentinisering av olivinbergarter. Påvist fra Feragen ved Røros.