Bismitt, (av bismuth og -itt), mineral, et naturlig forekommende vismutoksid, Bi2O3, dannet sekundært etter bismuthinitt eller gedigent vismut. Kjent fra granittpegmatitter i Evje og Iveland.