Pyrolusitt, (av pyro- og gr. 'å vaske'), tetragonalt mineral som består av mangandioksid, MnO2, dimorft med ramsdellitt. Er et omvandlingsprodukt av andre manganmineraler, opptrer oftest i massiv eller jordaktig form (brunstein), sjelden som krystaller (polianitt). Fargen er grålig til svart. Anvendes i den kjemiske industri til fremstilling av mangan og manganforbindelser, dessuten som oksidasjonsmiddel ved fremstilling av klor, klorkalk og oksygen, samt i glassfabrikasjonen, til tørrelementer m.m. Store forekomster i Russland og India, sjelden i Norge.