Coronaditt, et svart oksid-mineral med sammensetning Pb(Mn4+, Mn2+)8O18· xH2O. Det har en struktur med store kanaler; innholdet av bly og vann er variabelt. Mineralet er beslektet med hollanditt. Coronaditt er påvist fra skarnforekomsten Skjerpemyr på Grua, Lunner. Oppkalt etter den spanske oppdagelsesreisende F. Vásquez de Coronado (ca. 1510–54).