Scheteligitt, (etter J. Schetelig), sjeldent mineral beskrevet fra granittpegmatitt i Iveland av H. Bjørlykke 1937. Tilhører pyroklorgruppen, komplisert sammensetning med bl.a. wolfram, antimon og yttrium.