Asbolan, tidligere betegnelse på en jordaktig blanding av vannholdige oksider av mangan og kobolt som er blitt utfelt på enkelte kisforekomster. Brytes som kobolterts på Ny-Caledonia og i Zaïre. Asbolan ble i 1980 redefinert som et eget mineral, et komplisert sammensatt kobolt-nikkel-mangan-hydroksid.