Boracitt, (av boraks), fargeløst eller grålig mineral, opptrer i saltforekomster, f.eks. i Tyskland. Det er et klorholdig magnesiumborat og har betydning som borråstoff. Mineralet forekommer i vakre kubiske krystaller som er dannet ved temperaturer over 265 °C, men går over i en rombisk modifikasjon ved lavere temperatur (se paramorfose).