Molybdenoker, molybditt, grønt til gult mineral av molybdenoksid, MoO3. Opptrer som et pulver dannet ved forvitring av molybdenitt. Langt vanligere er imidlertid mineralet ferrimolybditt, Fe2(MoO4)3·8H2O, som er gult og opptrer på samme måte, også kjent fra norske forekomster.