Clarkeitt, (etter den amerikanske geokjemiker F. W. Clarke, 1847–1931), et brunt uranmineral dannet sekundært etter uraninitt, påvist fra et par forekomster i Norge. Kjemisk formel (Na,K)[(UO2)O(OH)](H2O)0–1.