Cleveitt, varietet av uraninitt som foruten uranoksid inneholder opp til 10 % lantanoider pluss thorium, bly, vann osv. Først beskrevet fra Arendal, senere funnet på flere pegmatittganger mellom Bamble og Rogaland. Jfr. brøggeritt. Oppkalt etter den svenske kjemiker P. T. Cleve.