Daviditt, et sjeldent mineral, svart, ugjennomsiktig (opakt), tungt, oftest metamikt. Daviditt er et komplekst jern-titanoksid med uran og lantanoider. I Norge kjent i større mengder fra granittpegmatitt i Iveland, dessuten fra Åmot på Modum og Biedjovággi i Finnmark. Oppkalt etter den australske geologen T. W. E. David.